Waardigheid en trots congressen 2021

Nieuwegein, Zwolle, Rotterdam & Den Bosch

Samen werken aan steeds betere verpleeghuiszorg. Daar draait het om op het jaarlijkse congres van Waardigheid en trots. Dit najaar organiseren wij vier congressen: 15 november (Nieuwegein), 22 november (Zwolle), 29 november (Rotterdam) en 6 december (Den Bosch). Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat het fysieke deel van alle vier de congressen niet door. Gelukkig hebben we inspirerende online programma's die wel doorgaan! Meld je dus vooral hiervoor aan. Invitado verzorgt namens ons de deelnemersregistratie en de ondersteuning van het online programma. Alvast bedankt voor je aanmelding.

1
Deelname

Je kunt alleen online deelnemen aan het komende congres in Den Bosch.

Je kiest welke online delen van het programma je wilt volgen. Zo maak je je eigen persoonlijke programma.

Hoe wens je deel te nemen?
Geef aan welk congres je fysiek bij wilt wonen.
Kies één of meer data voor online deelname
2
Sessiekeuze

Maak een keuze uit de sessies in het programma. Neem je fysiek deel? Dan kies je per ronde één sessie. Wil je in een ronde geen sessie volgen? Kies dan 'Ik volg deze ronde geen sessie'. Neem je online deel? Dan kies je de sessie(s)/onderdelen in het programma die je wilt volgen.

Programmakeuze | OnlineFysiek | 6 December | Toekomst verpleeghuiszorgCongrescentrum 1931 Den Bosch +

+
Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat verpleegzorg nodig heeft de komende jaren fors toe. Uiterlijk in 2025 moeten er 25.000 extra plaatsen voor verpleegzorg zijn. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Er moet meer gebeuren om de ouderen- en verpleeghuiszorg voor latere generaties te kunnen garanderen. We starten de show met Bianca Buurman, bestuursvoorzitter V&VN. Daarna gaat Lennart Booij in gesprek met Jolanda Buwalda, bestuurder van zorgorganisatie Omring, Tineke Abma, directeur Leyden Academy, Jan Megens directeur van zorgkantoor Menzis en Gonny de Vries van de Raad van Ouderen. Wat zijn de ontwikkelingen en wat zijn oplossingsrichtingen? Welke beleidskeuzes maken de organisaties? Concrete voorbeelden van ervaringen en kansrijke initiatieven op regionaal en op lokaal niveau passeren de revue. Maar ook: welke lessen uit coronatijd zijn bruikbaar voor de toekomst van de zorg? Verder in de talkshow: een column van Vilans-directeur Henk Nies en een spetterend optreden van de Hiphop Grannys.
Zorgprofessionals HR Management & beleid Cliëntenraden

Lennart Booij dagvoorzitter

Jolanda Buwalda bestuurder Omring

Gonny de Vries lid Raad van Ouderen

Tineke Abma directeur Leyden Academy

Jan Megens directeur Menzis

Henk Nies directeur Vilans en bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg

Hiphop Grannys dans crew

Bianca Buurman bestuursvoorzitter V&VN
+
Met de groei van het aantal ouderen neemt het aantal ouderen met zorgvragen exponentieel toe. Dit brengt een groot aantal uitdagingen met zich mee, voor de samenleving in het algemeen en de gezondheidszorg in het bijzonder. Hoe garanderen we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg, ook voor komende generaties? Trendwatcher en partner van BeBright Philip Idenburg brengt in deze keynotesessie de uitdagingen van en oplossingsrichtingen voor een ouder wordende samenleving voor het voetlicht. Hij schetst 3 scenario’s voor de vergrijzende samenleving. Wat betekenen deze toekomstbeelden voor jou als zorgprofessional in de verpleeghuiszorg? Gaat jouw werk drastisch veranderen of valt dit wel mee? Je hoort het allemaal in deze keynotesessie.
Zorgprofessionals HR Management & beleid Cliëntenraden

Philip Idenburg toekomststrateeg en partner BeBright

13.15 - 14.15 uur | Sessie ronde 1 +

+
Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen is een diepe wens van veel ouderen. ‘Reablement’ draagt daaraan bij, laat een pilot-onderzoek zien van zorgorganisatie Mijzo. Reablement wil mensen zo onafhankelijk mogelijk maken van zorg. Bestuurder Annet Boekelman: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ervaren kwaliteit van leven zit in je zelfredzaamheid. Onze pilot laat zien dat je als oudere echt gelukkiger wordt als je bijvoorbeeld weer zelf kunt douchen.’ Het aantal deelnemers binnen het reablement-programma breidt zich snel uit binnen Mijzo en de samenwerkende zorgorganisaties in de regio. Dit komt ook door de aansluiting bij de regiovisie ‘Samen richting geven aan ouderenzorg in Midden-Brabant’. Hoe is in lijn van de regiovisie reablement aangepakt? Welke resultaten het heeft opgeleverd? Hoe verloopt de vertaling naar de praktijk voor cliënten en medewerkers? Dat en meer hoor je in deze sessie, die start met een korte inleiding van reablement-expert Kirsten Tinneveld Madsen.
Zorgprofessionals HR Management & beleid

Lizan Trommelen inkoper regio Midden Brabant

Annet Boekelman bestuurder Mijzo

Elly Branderhorst ergotherapeut Mijzo

Kirsten Tinneveld Madsen oprichter ‘Maak de Burger Meester’
+
Dementie kan een enorme uitdaging worden, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger. Maar dat betekent nog niet dat cliënten daarom voor altijd naar het verpleeghuis moeten verhuizen. De strategie ‘ouderenzorg 8.0’ draait om preventie en vroegsignalering in de thuissituatie. Lijkt een verpleeghuisopname toch onvermijdelijk? Dan gaan ze bij zorggroep Cicero altijd uit van een tijdelijke opname. Ze observeren de cliënt en bekijken multidisciplinair wat nodig is om verantwoord en duurzaam terug te keren naar huis. Tegelijk ondersteunen en trainen ze mantelzorgers. De bedoeling daarvan is dat zij hun naaste eenmaal weer thuis optimaal kunnen helpen. De verwachting is dat in de toekomst 1 op de 3 cliënten na enkele weken weer terug naar huis kan. Benieuwd naar ouderenzorg 8.0? Meld je aan voor deze interactieve sessie!
Zorgprofessionals HR Management & beleid

Nathalie Labrouche directeur innovatie & organisatieontwikkeling

Kina Koster voorzitter raad van bestuur
+
De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat brengt naast nieuwe kansen ook grote uitdagingen met zich mee. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond? En krijgen we passende zorg en ondersteuning? Maar ook: hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin divers samengestelde groepen samenwerken. Hun doel is het formuleren van een maatschappelijk gedragen visie en transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland. Scenario’s voor de ouder wordende samenleving laten ons in deze sessie een kijkje in de toekomst nemen, waarna we met elkaar in gesprek gaan.
Zorgprofessionals Management & beleid

Bo Fokkes adviseur BeBright
+
Participeren en meebeslissen over wat er in de zorg gebeurt. Dat is voor veel cliënten nog best een uitdaging. Inspraak is waardevol, zowel voor cliënten als hun verwanten, hun mantelzorgers en hun (wettelijk) vertegenwoordigers. Inspraak draagt bij aan de kwaliteit van zorg, vanuit het oogpunt van de cliënt. En daarom is inspraak essentieel voor de zorg als geheel. Hoe speel je als zorgprofessional en als cliëntenraad hierbij een rol? Bijvoorbeeld door te weten welke inspraakmogelijkheden er eigenlijk zijn. En hoe cliënten, verwanten en vertegenwoordigers die zo goed mogelijk benutten. Meer weten over ‘van inspraak naar invloed’? Schrijf je dan in voor deze sessie.
Zorgprofessionals HR Management & beleid Cliëntenraden

Marika Biacsics-Van der Horst directeur-bestuurder netwerk Cliënt-en-Raad Zorg
+
Wat levert het op voor jouw organisatie als je in een netwerk samenwerkt met andere organisaties in de regio? In deze sessie hoor je het verhaal van ZorgConnect, een Limburgs collectief van 7 ouderenorganisaties. Maak kennis met het project Gezond plannen en roosteren. Hierin werken de organisaties samen op operationeel, tactisch en strategisch niveau: • Operationeel: planners opleiden en een basis (jaar)rooster maken. Dagelijks tot 1 jaar vooruit. • Tactisch: begroten van je personeelsbehoefte waarbij je de (toekomstige) zorgvraag matcht met personele competenties en capaciteit. Je kijkt 1 tot 3 jaar vooruit. • Strategisch: wat is de gap tussen de toekomstige zorgvraag en je personeelsbestand? Wat betekent dat voor jou als organisatie? Onderwerpen als werven maar ook opleiden, duurzame inzetbaarheid, behoud, generatiemanagement. Je kijkt 3 tot 5 jaar vooruit. Het bijzondere van Gezond plannen en roosteren is het samen werken en samen leren. En waar jij zeker achter komt tijdens deze sessie: plannen is een vak.
Zorgprofessionals HR Management & beleid
+
Voor bewoners kunnen we vaak zo goed zorgen, maar zorg je ook voor jezelf? En voor elkaar? Ben jij die zorgmedewerker die zich met hart en ziel, volle overtuiging en daadkracht dagelijks het vuur uit de sloffen loopt voor de cliënten? Dan mag je in deze interactieve sessie een uurtje genieten. Tijdens deze sessie delen we ‘geluksmomenten’. Organisaties waar medewerkers meer werkgeluk ervaren hebben: • minder ziekteverzuim • minder verloop van medewerkers • meer betrokkenheid bij de cliënten en elkaar • een hogere productiviteit Maar wat kun je doen om je eigen werkgeluk en dat van collega's te verhogen? In deze sessie inspireren we elkaar met grotere en kleinere geluksmomenten. Je gaat naar huis met inspiratie en handige tools die je direct toepast in jouw organisatie. Na dit uur kun je er weer vol energie tegenaan.
Zorgprofessionals

Diana Kole kennismanager en netwerkmanager

Noëlle Sant kennismanager

Marika Verbeek kennismanager

Marieke Stork netwerkmanager
+
In deze sessie geeft VWS een toelichting op actuele beleidsontwikkelingen in de ouderenzorg. Daarnaast staan we stil bij de resultaten die de verpleeghuissector de afgelopen jaren heeft geboekt. In hoeverre voldoen zorgaanbieders aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Wat is de impact van het programma Waardigheid en trots op locatie en van de andere onderdelen van het VWS-programma Thuis in het verpleeghuis? En welke uitdagingen brengt de toekomst? In een interactief programma gaat Anno Pomp graag het gesprek met je aan.
Zorgprofessionals Management & beleid

Anno Pomp coördinator strategie langdurige zorg, VWS
+
Het spraakgestuurd ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) heeft de toekomst. Maar de invoering ervan gaat niet van vandaag op morgen. Het is echt pionierswerk, daar weten ze in de regio Zuid-Limburg alles van. In deze sessie hoor je over dit boeiende project en alle ervaringen die zij in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Wat zijn de stappen in de implementatie en welke resultaten zijn er nu? Wat zijn de ideeën voor het vervolg? We gaan vooral ook in op het cultuuraspect: andere inrichting van processen, andere technische middelen en anders rapporteren. Dat hier ook ander gedrag voor nodig is, daar is in het project veel aandacht voor geweest. Meld je aan voor deze sessie en kom alles te weten over het spraakgestuurd ECD.
Zorgprofessionals HR Management & beleid

Bert Gulikers projectleider onderzoek toepassingen van spraaksturing verpleeghuiszorg
+
Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en mantelzorgers. Met deze kern van de Zorgstandaard Dementie 2020 verbeteren dementienetwerken hun dementiezorg. Daarvoor zijn er 25 aanbevelingen gemaakt voor het hele dementietraject van de persoon met dementie en zijn mantelzorgers. Het is belangrijk dat deze ambities vorm krijgen, ook al zijn er capaciteitsproblemen op het gebied van personeel, mantelzorgers en verblijfsalternatieven. In de sessie beginnen we met een inleiding over aanbevelingen en randvoorwaarden die over verpleeghuiszorg gaan. Daarna gaan we in op de vraag: Welke bijdrage kan verpleeghuiszorg aan de gehele patiëntreis bieden? Maken we de verbinding tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning pas aan het eind of al aan het begin van die patiëntreis? Dit doen we met casuïstiek. De sessie is interactief met ruimte voor eigen inbreng van jou als deelnemer.
Zorgprofessionals

Rinske Boomstra adviseur vakgroep richtlijnen en toepassing en projectleider herziening Zorgstandaard Dementie

Amnon Weinberg specialist ouderengeneeskunde ZBVO, lid landelijke werkgroep Zorgstandaard Dementie
+
Kies deze optie als je in deze ronde geen sessie wilt volgen.
Zorgprofessionals HR Management & beleid Cliëntenraden

14.30 - 15.30 uur | Sessie ronde 2 +

+
Zorgen voor voldoende passende woningen voor ouderen, met de juiste zorg onder handbereik. Dat is de opdracht aan de organisaties die sinds september 2020 in Stede Broec samenwerken onder de naam ‘De Zorgzame Buurt’. Stede Broec vergrijst veel meer dan gemiddeld in Nederland. Daarom heeft de gemeente dus extra urgentie voor bijvoorbeeld zorgorganisatie Omring. De Zorgzame Buurt wil komen tot een duidelijke woonzorgvisie over hoe kwetsbare ouderen in 2030 goed oud kunnen worden in Stede Broec. Wil je weten hoe verschillende zorgaanbieders, gemeenten en regio’s zich samen klaarmaken om te voorzien in de toekomstige vraag naar verpleeghuiszorg? Meld je dan aan voor deze sessie.
Zorgprofessionals Management & beleid

Frido Kraanen bestuurder Omring

Karen Jonkers netwerkontwikkelaar Netwerk&Co
+
Zorgen dat kwetsbare ouderen langer kunnen leven zoals ze willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. Voor de kwaliteit van leven van oudere, zeer kwetsbare mensen moeten professionals makkelijker over de grenzen van de domeinen heen kunnen werken. Dat vraagt wel wat. Van professionals, van de door de maatschappij aangestelde ‘hoeders’ van de domeinen én van de ouderen en hun verwanten. Samen moeten zij een ‘nieuw’ spel van samenwerking inrichten, op regionaal of lokaal niveau. In Dongen, Ede en Hollandscheveld vonden leerzame experimenten met domeinoverstijgend samenwerken plaats. In deze sessie delen betrokkenen uit Dongen hun ervaringen met het Community Care concept. Dit is een zorgconcept van begeleiding, wijkverpleging en intramurale zorg voor psychogeriatrische cliënten. Ook presenteren we een nieuwe handige wegwijzer voor projectleiders om ook aan de slag te gaan met domeinoverstijgend samenwerken.
Zorgprofessionals Management & beleid

Albert Vlemmix bestuurder Maria-oord
+
Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat verpleegzorg nodig heeft de komende jaren fors toe. TNO becijferde dat in haar ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorgonderzoek’. Uiterlijk in 2025 moeten er 25.000 extra plaatsen voor verpleegzorg zijn. Hoe ziet de ontwikkeling van die vraag eruit? En hoe gaan al die plaatsen gerealiseerd worden? Welke initiatieven zijn er nu al? In deze sessie gaat een onderzoeker van TNO in op de ontwikkeling van de toekomstige vraag naar verpleegzorg, de trends en de kansen. Daarnaast laten de zorgkantoren concrete voorbeelden van projecten zien uit verschillende regio’s. Zij vertellen wat zorgkantoren ondernemen om te voldoen aan de groeiende vraag. Deze interactieve sessie levert jou inzicht op in initiatieven die impact hebben. Je komt meer te weten over de werkwijze op regionaal en lokaal niveau en over de rol van de zorgkantoren.
Management & beleid

Jan Megens manager zorgkantoor Menzis

Manon IJzerman accountmanager langdurige zorg, ONVZ

Menno Hinkema research scientist, TNO
+
Cliënten die vertellen wat zij belangrijk vinden. ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ is een onderzoeksmethode om van ouderen zelf te horen hoe zij de zorg ervaren. Hoe werkt het? Zorgprofessionals interviewen cliënten met een open vraag en luisteren naar hun verhalen. Zo komen zij erachter wat cliënten belangrijk vinden, en kunnen zij beter inspelen op wensen en behoeften. De kracht van deze methode is dat de leefwereld van ouderen in de verhalen centraal staat. De Academische Werkplaats Ouderen (Tranzo) en Surplus verzorgen deze sessie. In de sessie vertellen interviewers over hun ervaringen. Hoe werken zij aan kwaliteitsverbetering met deze methode? Daarnaast hoor je de eerste inzichten uit een lopend onderzoek. Ten slotte krijg je een inkijkje in de methode zelf.
Zorgprofessionals Management & beleid

Aukelien Scheffelaar onderzoeker

Anja Goossens-Schoenmakers kwaliteitsverpleegkundige bij Surplus

Thierry Louter adviseur kwaliteit en veiligheid bij Surplus

Elke van Delft onderzoeker
+
Je hebt het als zorgverlener onwijs druk, vooral ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. En in acute situaties is het soms lastig om alle relevante info op een rijtje te krijgen en erachter te komen wat er met een cliënt aan de hand is. Vervolgens wil je daarover duidelijk communiceren met de specialist ouderengeneeskunde of arts. Hoe doe je dat? Daarvoor is een triage-instrument als de triagewebsite bedoeld. Om vast te stellen hoe acuut een gezondheidsprobleem is selecteer je een probleem op deze website. Symptoombeschrijvingen en vragen helpen je te bepalen welke actie je onderneemt. Is het nodig om een arts te bellen, dan volg je een belscript, waarin je bijvoorbeeld symptomen en vitale parameters vermeldt. Het triage-instrument moet je leren gebruiken, voordat je het op een juiste manier in kunt zetten. Bovendien draagt dit triage-instrument ook bij aan het verlagen van de werkdruk. In deze sessie leggen we je dat graag uit.
Zorgprofessionals HR Management & beleid

Tiny Wentholt-Janssen kwartiermaker innovatie

Jacqueline Kuppens programmaleider voor vernieuwingen in de zorg
+
Veel zorgorganisaties vragen bewoners om een eerste contactpersoon op te geven. Maar wat zijn de taak en positie van zo’n eerste contactpersoon? Dat is niet altijd duidelijk. En wat als de ene zus zich als eerste contactpersoon van moeder in het verpleeghuis meldt en niet zegt dat er nog een zus is? En hoe zit het met de Familiefabel ‘We communiceren alleen met de eerste contactpersoon. Dat schrijft de wet voor!’? Deze sessie biedt handvatten om hierover het gesprek te voeren. Het inspireert om ook breder te kijken dan de eerste contactpersoon. En uitnodigend naar het gehele sociale netwerk van betekenisvolle relaties van je bewoners.
Zorgprofessionals Management & beleid

Yvonne de Jong adviseur informele zorg

Lian ter Braak kwaliteitsadviseur & innovatie
+
Zorgorganisaties onderschatten vaak de enorme potentie van zij-instromers. In deze sessie maak je kennis met Lefgozers. In dit project stappen zij-instromers succesvol over naar de ouderenzorg in Brabant. De grote kracht van dit project? Dat is de regionale samenwerking tussen zorgorganisaties, zorgkantoren en het onderwijs. We laten zien wat er gedaan is en wat er werkt. En natuurlijk pak jij mee hoe jouw regie hiervan kan leren. We nemen je mee vanuit het perspectief van alle betrokkenen. Eén van de succesfactoren is de begeleiding van de Lefgozers. Hiervoor zorgt een Carrièrecoach. De coaches zijn in de sessie aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Schrijf je in voor deze sessie en laat je inspireren door de succesverhalen van Lefgozers.
Zorgprofessionals HR Management & beleid

Evert van Summeren projectleider Lefgozers
+
In de sector zorg en welzijn werken en experimenteren zorgorganisaties steeds meer met technologie en digitale hulpmiddelen. Hoe leidt dit tot een blijvende verandering van zorg- en dienstverlening? En hoe borg je deze veranderingen binnen de organisatie? Dat kan bijvoorbeeld met een methodiek uit het project Medewerker en technologie. Deze methodiek geeft organisaties handvatten om (zorg)technologie en digitalisering te implementeren en in te bedden. Hierdoor kunnen organisaties beter anticiperen op technologische ontwikkelingen. Tijdens deze sessie hoor je alles over de inhoud van deze methodiek. Wil jouw organisatie (vervolg)stappen zetten op het gebied van technologie en digitalisering? Schrijf je dan in!
Zorgprofessionals Management & beleid

Suus van Dijk projectmanager De zorgmedewerker en technologie
+
Wat is het belang van digivaardigheid in de zorg? En hoe heeft een leidinggevende daarbij een sleutelrol? Daar gaat het over tijdens deze praktische sessie voor leidinggevenden, projectleiders en digicoaches. Je maakt kennis met een toolkit met handvatten om de digivaardigheid van medewerkers te vergroten. Met de leidinggevende in een stimulerende rol. Verder is er in deze sessie volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s en elkaar verder te brengen.
Management & beleid

Suzanne Verheijden zorginnovator en programmamanager digitale vaardigheden

Niels Rooijakkers consultant en trainer
+
Kies deze optie als je in deze ronde geen sessie wilt volgen.
Zorgprofessionals HR Management & beleid Cliëntenraden
Kies je programma voordat je verder gaat.
3
Contactgegevens

Vul je contactgegevens in.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Organisatie *
Functie *
Andere functie *
4
Aanvullende gegevens

Voor het congres wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V. Sta je ingeschreven bij het Kwaliteitsregister V&V, vul dan hieronder je BIG-nummer en/of je V&VN-nummer in.

Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten?
BIG-nummer *
V&VN-nummer *
5
2
Overige en voorwaarden

Nieuwsbrief Waardigheid en trots

Op de hoogte blijven van updates over de congressen én ander interessant nieuws uit de verpleeghuiszorg? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Vanwege de toegankelijkheid van de zalen willen we graag weten of je gebruik maakt van één van onderstaande hulpmiddelen:
Coronamaatregelen

We volgen, tijdens de congressen, de wettelijke coronamaatregelen die op dat moment gelden. Dit betekent dat we bij binnenkomst met behulp van de CoronaCheck app controleren of je gevaccineerd bent, hersteld bent van corona, dan wel een recente test (maximaal 24 uur oud) hebt gedaan. Deze test moet je zelf regelen. Dit coronatoegangsbewijs laat je, samen met je identiteitsbewijs, zien bij de ingang van het congres.

Onder de huidige omstandigheden kan je ervan uitgaan dat je deelname aan een congres fysiek op locatie definitief is. Mochten de coronamaatregelen daar aanleiding toe geven, dan kan het zijn dat we moeten besluiten om minder deelnemers toe te laten. Daarbij zullen we onze keuze baseren op een eerlijke spreiding per organisatie, zodat zoveel mogelijk verschillende zorgaanbieders kunnen deelnemen.

Privacy

Invitado en Waardigheid en trots handelen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Waardigheid en trots vind je hier.

Powered by Invitado